Read More
آموزش مذاکره

تفاوت های فرهنگی در جلسه مذاکره

تفاوت های فرهنگی در جلسه مذاکره قسمتی از کتاب اصول ۵۳ گانه مذاکره تجاری  فنون مذاکره فنون مذاکره : تفاوت‌های فرهنگی می‌توانند تأثیرات زیادی بر روی مذاکره‌ ها داشته باشند. تصویری از تعدادی ماهی که با یکدیگر...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

چگونه با کسی که از او نفرت داریم، مذاکره کنیم؟

فرض کنید مجبور شده‌اید با کسی که از او نفرت دارید، مذاکره کنید. حالا چه باید کرد؟ می‌توان با اطمینان گفت که گاهی لازم می‌شود با انسانی غیرمنطقی، مذاکره کنید. شما باید بتوانید در...

ادامه مطلب

اموزش مذاکره
Read More
آموزش مذاکره

استراتژی‌های مذاکره

قبل از هر چیز به خاطر داشته باشیم که هیچ قانون مطلقی در مذاکره وجود ندارد. به عبارتی باید به یاد داشته باشیم که تمام قوانین مذاکره قوانین «مرتبه دو» هستند. به معنای اینکه...

ادامه مطلب