Read More
رویدادها

پویا ودایع در گردهمایی سراسری پرسشگران و فرهنگیاران صداو سیما

ششمین گردهمایی سراسری پرسشگران و سومین گردهمایی فرهنگیاران رسانه ملی امروز در زیباکنار رشت  با سخنرانی  پویا ودایع برگزار شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیما بیش از هزار و 200 پرسشگر، کنترل گر و فرهنگیار...

ادامه مطلب