رویدادها

خطرناک ترین تار عنکبوت مصنوعی

از امروز قصد داریم در سایت عکس های خبری و اتفاقاتی را که در دنیا می افتد را رصد نماییم و در سایت باز انتشار دهیم . یک گروه ماجرا جو با استفاده از طناب...

ادامه مطلب