رویدادها

خطرناک ترین تار عنکبوت مصنوعی

خطرناک ترین تار عنکبوت مصنوعی : از امروز قصد داریم در سایت عکس های خبری و اتفاقاتی را که در دنیا می افتد را رصد نماییم و در سایت باز انتشار دهیم . یک گروه...

ادامه مطلب