Read More
آموزش زبان بدن

آداب لباس پوشیدن – نکات طلایی زبان بدن

  آداب لباس پوشیدن - نکات طلایی زبان بدن   1- همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد . 2- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را...

ادامه مطلب