مشاوران هوشمند
Read More
رویدادها

سمینار معارفه رایگان دوره چگونه مشاور شویم

  سمینار معارفه رایگان دوره چگونه مشاور شویم  معارفه رایگان دوره مشاوران هوشمند    چهار ساعت معرفی کامل دوره مشاوران هوشمند  دوره مشاوران هوشمند یک دوره 16 جلسه ای است که به شما کمک می کند اگر تخصصی دارید به یک مشاور تبدیل شوید...

ادامه مطلب