Read More
آموزش زبان بدن

چگونه جذاب و دلربا باشیم ؟

چگونه جذاب و دلربا باشیم  جذابیت یعنی اینکه بتوانید دیگران را به سوی خود جذب کنید. این خصلت اخلاقی به مرور زمان به دست می‌آید، از آنجایی که هریک از افراد در زمان تولد با...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

چگونه دیگران را جذب خود کنیم ؟

چگونه دیگران را جذب خود کنیم ؟ تصمیم بگیرید که امروز می‌خواهید قدرت جذبه را در خود تقویت کنید و در ارتباط خود با دیگران آن را تمرین کنید. این تصمیم شما را به...

ادامه مطلب