Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن در جلسه استخدامی

زبان بدن در جلسه استخدامی  زبان بدن در جلسه استخدامی : تصور کنید برای تصدی شغل جدیدی درخواست داده اید که چیزی بیش از آنچه می خواهید، به شما می دهد، خواه خواسته ی شما...

ادامه مطلب

Read More
روز نوشته ها

چگونه استخدام شویم ( فصل اول )

چگونه استخدام شویم : گام اول : تحقیق در مورد شغل انتخابی قبل از انتخاب شغل بهتر است در مورد شغل مورد درخواست خود اطلاعات کسب نماییم. بدانیم دنبال چه چیزی هستم و در...

ادامه مطلب