Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن در جلسه استخدامی

زبان بدن در جلسه استخدامی  تصور کنید برای تصدی شغل جدیدی درخواست داده اید که چیزی بیش از آنچه می خواهید، به شما می دهد، خواه خواسته ی شما رضایت شغلی باشد، خواه پول نقد....

ادامه مطلب

Read More
روز نوشته ها

چگونه استخدام شویم ( فصل اول )

گام اول : تحقیق در مورد شغل انتخابی قبل از انتخاب شغل بهتر است در مورد شغل مورد درخواست خود اطلاعات کسب نماییم. بدانیم دنبال چه چیزی هستم و در آینده می خواهیم هر...

ادامه مطلب