Read More
روز نوشته ها

ده نکته ای که ممکن است در مورد خنده ندانید ..

این مقاله کپی شده از سایت دیگری است .......برای مطالعه دوستان در سایت خودم قرار می دهم .   پروفسور سوفی اسکات / دانشگاه لندن سوفی اسکات استاد عصب شناسی و در عین حال یک کمدین پاره وقت...

ادامه مطلب