Read More
آموزش زبان بدن, رویدادها

دوره آموزش حرفه ای پاتک های زبان بدن

.بـرای اولیــن بــار دوره آموزشی.پــاتــک هــــای زبـان بـدن .تهران مهرماه ۱۳۹۵صبح جمعه ۹ و ۱۶  مهرماه ساعت ۹  الی  ۱۴ به مدت ۵ ساعت در دو جلسه مطالب جدید پاتک زبان بدن ۲۰۱۶  در دنیا  فقط ویژه افرادی  که دوره...

ادامه مطلب