Read More
رویدادها

نشست تحلیل زبان بدن مشتریان در هلدینگ مپنا

دهمین نشست تخصصی مپنا ویژه مدیران هلدینگ در تاریخ  5 شهریور ماه 1394 در محل  گردهمای سازمان مپنا برگزار شد . در این نشست پویا ودایع در مورد تحلیل رفتارهای غیرکلامی و زبان بدن...

ادامه مطلب