مرور برچسب

نوازش،آموزش زبان بدن در کسب و کار،زبان بدن در مذاکره

معرفی کتاب های زبان بدن

این لیستی هست از تمامی کتاب های زبان بدن که در ایران منتشر شده اند و می توانید همه انها را درنمایشگاه کتاب و یا توسط خود انتشارات که شماره بعضی از انها را ذکر کردیم تهیه کنید . اگر کتابی از لیست جا مانده لطفا در بخش نظرات اضافه فرمایید . …