Read More
آموزش زبان بدن

نماد قلب

نماد قلب نماد قلب : پژوهشگران زیادی هستند که اعتقاد دارند این نماد ربطی به قلب انسان ندارد و فقط نشانگری سری است که مبداء آن در زمان­های بسیار دور است تا چیزی بسیار شهوانی...

ادامه مطلب