Read More
آموزش زبان بدن

نماد صلح

نماد صلح نماد صلح یا تحریم بمب، اولین بار فوریه 1958 توسط جرالد هولتام در انگلیس برای کمیته عمل مستقیم علیه جنگ هسته ای (DAC) طراحی شد این کمیته از این نماد در راهپیمایی بر...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

نماد تابش

نماد تابش : نماد شناسی مبحثی هست که جدیدا ما در وب سایت را اندازی کرده ایم و قصد داریم تمامی نماد ها را به طور مختصر و مفید توضیح دهیم .  نماد هشدار تابش...

ادامه مطلب

نماد صلیب شکسته نازی ها
Read More
آموزش زبان بدن

نماد صلیب شکسته نازی ها(سواستیکا)

نماد صلیب شکسته نازی ها : این یک نماد بسیار باستانی است که زمان پیدایش آن به دوران نو سنگی برمی گردد. استفاده از این نماد در سرتاسر جهان مشاهده شده و در بسیاری...

ادامه مطلب