Read More
آموزش زبان بدن

نماد مرد

نماد مرد : گفته شده نماد «مرد» (نماد مریخ) نمایش­ دهنده یک سپر و یک نیزه است که برای جنگجوها استفاده می­شود. مبدأ این توصیف ظاهراً به قرن 19 برمی­گردد که بازنگری­های جدید برای...

ادامه مطلب