برند شدن با پویا ودایع
Read More
روز نوشته ها

نکات طلایی یک برند

هر آن چه که باید درباره برند باید  بدانید . به عنوان یک نام تجاری موفق باید برای تمایز، ارتباط و رشد تلاش کرده و روشن ترین هدف برای رسیدن به تمام این ها پی...

ادامه مطلب

برند سازی- برندسازی چیست
Read More
روز نوشته ها

  عناصر یک برند موفق : شخصیت

  عناصر یک برند موفق : شخصیت نام تجاری یک ارگانیسم پیچیده است. این بخش دیگری از مجموعه مقالاتی است که در آن ما اجزای یک نام تجاری موفق را بررسی می کنیم.اکثر شرکت های...

ادامه مطلب