Read More
آموزش مذاکره, روز نوشته ها

سمینار متفاوت محمدرضا شعبانعلی

روز ۱۹ شهریور ( دیروز پنج شنبه ) محمدرضا شعبانعلی من رو لایق دید و همانند سال های قبل به سمینار سالیانه خودش دعوت کرد . محمدرضا قبل از اینکه یک دوست خوب باشه...

ادامه مطلب