Read More
زبان بدن

زبان بدن نوید محمدزاده – اختصاصی مجله ایدال

این مقاله اختصاصی مجله زندگی ایدال و به درخواست مجله  درباره زبان بدن نوید محمدزاده نوشته شده است و نقادانه به استایل پوشش و زبان بدن نوید محمدزاده پرداخته شده است .   نوید محمدزاده...

ادامه مطلب

Read More
روز نوشته ها

پوشش ظاهری فروشنده

وضعیت ظاهری یک مدیر یا کارمند  در این مورد نکته ای قابل تأمل و هشدار دهنده وجود دارد: تحقیقی که در مورد ۳۰۰ مدیر ارشد انجام گرفته است، نشان می دهد که به طور عمده...

ادامه مطلب

Read More
زبان بدن

آداب لباس پوشیدن – نکات طلایی زبان بدن

  آداب لباس پوشیدن - نکات طلایی زبان بدن   1- همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد . 2- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را...

ادامه مطلب