چند اشتباه رایج در مذاکره-9
Read More
آموزش مذاکره

اشتباه در مذاکره | چند اشتباه کوچولو در مذاکره

چند اشتباه رایج در مذاکره اشتباه یک : شغل من، شغل خاصی است. مهم نیست که مذاکره‌کننده در چه شغلی مشغول است، به هرحال در هر شغلی برخی از موضوعات، نسبت به سایر موضوعات از...

ادامه مطلب