Read More
آموزش زبان بدن

معرفی کتاب های زبان بدن

معرفی کتاب های زبان بدن   کتاب های زبان بدن خوبی در بازار جهان وجود دارد که متاسفانه در کشور ما فقط روی یک کتاب مترجمین و کارشناسان تاکید دارند که کتاب فوق هم متعلق...

ادامه مطلب

Read More
رویدادها

گفتگو در مورد زبان بدن با سایت ایران آتا

سلام مهندس ودایع، خوشحالم که گفتگو با ایران آتا را قبول کردید و برای این گفتگوی برخط وقت گذاشتید. لطفا خودتان را برای کاربران ایران آتا معرفی کنید. من پویا ودایع هستم متولد شهریو ماه...

ادامه مطلب