زبان بدن شبکه العالم
Read More
رویدادها

حضور در شبکه العالم با موضوع زبان بدن و مذاکره

حضور در شبکه العالم با موضوع زبان بدن و مذاکره با درود جناب آقای پویا ودایع، در روز چهارشنبه مورخ نهم / آبانماه / نود و هفت از ساعت 9 صبح الی 9:30 در شبکه العالم...

ادامه مطلب