کتاب های زبان بدن
Read More
آموزش زبان بدن

معرفی کتاب های زبان بدن

این لیستی هست از تمامی کتاب های زبان بدن که در ایران منتشر شده اند و می توانید همه انها را درنمایشگاه کتاب و یا توسط خود انتشارات که شماره بعضی از انها را ذکر...

ادامه مطلب

Read More
رویدادها

نرم افزار کتاب صوتی نکات طلایی زبان بدن در کافه بازار منتشر شد .

نرم افزار کتاب صوتی نکات طلایی زبان بدن در کافه بازار منتشر شد توضیحات نرم افزار کتاب صوتی زبان بدن همراه با تصاویر و متن زبـان بـدن یا «تـن‌گـفت» به انـواع شکــل‌های ارتـباط غیرکـلامی یا...

ادامه مطلب

کتاب زبان بدن صوتی - اموزش زبان بدن
Read More
آموزش زبان بدن

کتاب صوتی زبان بدن

    کتاب صوتی زبان بدن : تنها کتاب صوتی زبان بدن ایران   زبان بدن یا «تن‌گفت» به انواع شکل‌های ارتباط غیرکلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک نفر از طریق رفتارهای که با بدن خود، بدون...

ادامه مطلب