Read More
رویدادها

امروز در کنار دوستان خوبم مهندس سلیم خلیلی و مهندس قره گوزلو در کلاس زبان بدن

امروز در کنار دوستان خوبم مهندس سلیم خلیلی و مهندس قره گوزلو در کلاس زبان بدن آیا دوست دارید رفتار و عواطف پنهانی افراد را بدانید قبل از آن که سخنی به زبان آورند؟ توانایی شما...

ادامه مطلب