مرور برچسب

سعیده خداوردیان

زبان بدن محمد جواد ظریف 

زبان بدن دیپلماتیک یک سیاستمدار خندان چاپ شده در روزنامه ایران دوم خرداد ماه 1394 زبان بدن ظریف  مرد سیاست این روزهای مذاکرات  وقتی جان کری در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک ، پای راست خود را بر روی پای چپ انداخت تنها یک…