Read More
آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن قسمت هفدهم

آموزش زبان بدن : علائم بازوها و دستان در زبان بدن در ادامه آموزش های  قبلی زبان بدن  به علائم مربوط دست ها می پردازیم. ذکر یک نکته در اینجا ضروری به نظر می رسد....

ادامه مطلب

آموزش زبان بدن- قسمت پانزدهم-2
Read More
آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن قسمت پانزدهم

آموزش زبان بدن: قسمت پانزدهم معجزه لبخند آموزش زبان بدن قسمت پانزدهم : مطالعات علمی اولیه در مورد لبخند در اوایل قرن نوزدهم و توسط شخصی به نام «گیوم دوشن دبولونیه» انجام شدند. وی یک عصب‌شناس...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

بدن حرف می زند ! به صدای زبان بدن خود گوش دهید

بدن حرف می زند ! به صدای زبان بدن خود گوش دهید : آیا بدن حرف می زند؟ بدن حرف می زند شاید این رو از خیلی از اساتید زبان بدن شنیده باشید که...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن – قسمت هشتم‎

آیا می توان از زبان بدن سوء استفاده نمود؟ در قسمت قبل آموزش زبان بدن گفته شد که باز بودن کف دست می تواند نشانه ای از صداقت و روراستی باشد ولی آیا همیشه می...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن چشم ها

چشم‌ها قدرتمندترین ابزار ارتباطی هستند که بعد از گفتار در اختیار انسان قرار گرفته است. می‌گویند چشم‌ها آینه روح‌اند و دقیق‌ترین علائمی را که در ارتباط انسانی وجود دارد مخابره می‌کنند  . در تمامی طول...

ادامه مطلب