کلاس زبان بدن زنان - دوره فقط برای خانم ها اذر ماه
Read More
رویدادها

زبــــان بـــدن مردان ( ویژه خانم ها )

  هشمین سال متوالی برگزار خواهیم کرد  زبـــــــان بـــــــدن مـــــردان    فقط و فقط پذیرایی خانم ها ی محترم خواهیم بود      جمعه  - تهران موسسه آموزش عالی بهار ۲و ۹  آذر ماه ۱۳۹۷  ساعت ۹ صبح الی ۱۳ ظهر  مدرس : پویا ودایع    در زبان...

ادامه مطلب

زبان بدن چگونه بر سخنرانی های عمومی تاثیر می گذارد؟-1
Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن چگونه بر سخنرانی های عمومی تاثیر می گذارد؟

زبان بدن چگونه بر سخنرانی های عمومی تاثیر می گذارد؟ اکثر تحقیقات در مورد وضعیت و سخنرانی های عمومی بر دوجنبه از زبان بدن متمرکز شده است که به نظر می رسد فرصت هایی را...

ادامه مطلب

زبان بدن در تدریس - اموزش زبان بدن - اموزش
Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن در تدریس | حرکات یک معلم

زبان بدن در تدریس | حرکات یک معلم راهنمایی برای معلمان : از زبان بدن خود برای کنترل کلاس استفاده کنید. نمایش صورت تئاتری، حرکت در اطراف کلاس، تماس چشمی با دقت و برنامه ریزی شده...

ادامه مطلب

زبان بدن در تدریس و سخنرانی - کلاس درس
Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن در تدریس

زبان بدن در تدریس زبان بدن خوب مدیریت کلاس درس را بهبود می بخشد توانایی یک معلم برای ایجاد رابطه مثبت با دانش آموزان، یک جنبه مهم در رابطه میان معلم و دانش آموز است. معلمان...

ادامه مطلب