زبان بدن دروغگو ها - وطن امروز
Read More
رویدادها

شناخت دروغگو ها با زبان بدن

کارتون پنوكيو را يادتان هست؟ وقتي دروغ مي گفت يك دماغ شش متري خيلي تابلو روي دستش مي ماند كه فقط با كمك فرشته مهربان درمان شد.حال تصور كنيد اگر اين اتفاق در واقعيت...

ادامه مطلب

زبان بدن دروغگو ها - وطن امروز
Read More
زبان بدن

چرایی دروغ‌گویی در کسب و کار / روابط اجتماعی

چرا افراد مختلف دروغ های یکسان می گویند؟ علت دروغ گویی در افراد چیست؟ اساسا چگونه می‌توان دروغ را از زندگی و محیط کسب‌وکار خود حذف کرد؟ برای مقابله با دروغ‌گویی ابتدا باید علت دروغ‌گویی...

ادامه مطلب