Read More
زبان بدن

رجب طیب اردوغان یا ناجی ؟

شوی نمایشی یا واقعیت رجب طیب اردوغان؟  چند روزی است که این خبر توجه افکار عمومی جهان به خود جلب کرده است اما با توجه به خبر و حواشی پیش آمده چیزی که نظر من...

ادامه مطلب