آموزش زبان بدن - کلاس زبان بدن - نویسنده زبان بدن
Read More
زبان بدن

نکاتی از دکتر کارول گومن، نویسنده کتاب زبان بدن

دکتر کارول گومن، نویسنده زبان غیرکلامی (زبان بدن) در کتاب هایش از این که چطور این زبان می تواند به شما کمک کرده و یا به شما صدمه بزند صحبت می کند. او ده...

ادامه مطلب

لبخند - دوره زبان بدن - پویا ودایع
Read More
زبان بدن

لبخند صادقانه یا غیر صادقانه؟

لبخند ها توسط دو مجموعه از عضلات کنترل می شوند که عضلات بزرگی هستند و در سمت چپ قرار دارند و به گوشه های دهان متصل می شوند و در موقع لبخند عضلات اطراف...

ادامه مطلب