رویدادها

آموزش اصول و فنون مذاکره به مدیران محترم بانک پارسیان تهران .

آموزش اصول و فنون مذاکره به مدیران محترم بانک پارسیان تهران  : برگزاری دوره اصول و فنون مذاکره برای  مدیران و کارمندان محترم بانک پارسیان در روز های یک شنیه و سه شنبه  19...

ادامه مطلب