Read More
رویدادها

عکس و فیلم سمینار شناخت دروغگو با زبان بدن

سمینار شناخت دروغگو با زبان بدن در مدرسه کسب و کار ماهان برای اولین بار در ایران قسمتی از فیلم  سمینار شناخت دروغگو http://www.aparat.com/v/gn2HK   //    

ادامه مطلب