Read More
آموزش زبان بدن

معرفی کتاب های زبان بدن

معرفی کتاب های زبان بدن   معرفی کتاب های زبان بدن : کتاب های زبان بدن خوبی در بازار جهان وجود دارد که متاسفانه در کشور ما فقط روی یک کتاب مترجمین و کارشناسان تاکید...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

زبان بدن در مصاحبه استخدامی

راه کارهای برای داشتن زبان بدن بهتر هنگام مصاحبه  مصاحبه های شغلی مانند راه رفتن روی یک طناب باریک هستند. باید با اعتماد به نفس باشید ولی نه آنقدر که تنفر انگیز به نظر برسید....

ادامه مطلب

آموزش زبان بدن - کلاس زبان بدن
Read More
آموزش زبان بدن

کتاب بدن سخن می گوید با مقدمه پویا ودایع

کتاب بدن سخن می گوید با مقدمه پویا ودایع انتشارات نسل نواندیش قیمت 12900 تومان    

ادامه مطلب