کارگاه اصول و فنون مذاکره - دکتر پویا ودایع - بچه های اسمان
Read More
رویدادها

ترفندهای مذاکره | کارگاه اصول و فنون مذاکره در موسسه بچه های آسمان

ترفندهای مذاکره | کارگاه اصول و فنون مذاکره در موسسه بچه های آسمان کارگاه اصول و فنون مذاکره در آسایشگاه خیریه معلولین بچه های آسمان  روز دوشنبه ۲۵/۱۰/۹۶ با حضور۳۰ نفر از کارکنان و پرسنل...

ادامه مطلب

Read More
رویدادها

شرکت در خیریه رحمت برای همه – یاد بود استاد انوشیروان ارجمند

شرکت در خیریه رحمت برای همه - یاد بود استاد انوشیروان ارجمند : سال هاست که بنا به دعوت و محبت دوستان سعادت پیدا کردم و در خیریه ای به نام رحمت برای همه...

ادامه مطلب