کارگاه اصول و فنون مذاکره - دکتر پویا ودایع - بچه های اسمان
Read More
رویدادها

برگزاری کارگاه اصول و فنون مذاکره در موسسه بچه های آسمان

کارگاه اصول و فنون مذاکره در آسایشگاه خیریه معلولین بچه های آسمان  روز دوشنبه ۲۵/۱۰/۹۶ با حضور۳۰ نفر از کارکنان و پرسنل واحدهای مشارکت، روابط عمومی، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، حراست، قلهک برگزار...

ادامه مطلب

Read More
رویدادها

شرکت در خیریه رحمت برای همه – یاد بود استاد انوشیروان ارجمند

سال هاست که بنا به دعوت و محبت دوستان سعادت پیدا کردم و در خیریه ای به نام رحمت برای همه شرکت می کنم و تا جایی که می توانم ذره ای هم کمک...

ادامه مطلب