Read More
روز نوشته ها

گروه خونی شما نوع بیماری هایتان در آینده را مشخص می کند!

تنوع گروه های خونی در انسان بسیار مبهم است، اما همین گروه خونی، نوع بیماری هایی را که احتمالا دارنده آن در آینده به آن مبتلا خواهد شد مشخص خواهد کرد. انسان ها دارای چهار...

ادامه مطلب