زبان بدن _ اموزش زبان بدن فاصله
Read More
آموزش زبان بدن

فاصله ها در زبان بدن

فاصله ها در زبان بدن : چطور می توانیم فاصله ی میان خود و دیگران را رعایت کنیم . فاصله ها در زبان بدن چگونه است ؟  این که مایلید تا چه حد با دیگران...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

۷ نکته برای ارتقاء زبان بدن

فرق نمی کند شما یک زن باشید یا یک مرد باشید  به هر حال زبان بدن برای شما مهم است و مردم طبق زبان بدن شما و شکل طاهری شما قضاوت می کنند !...

ادامه مطلب