مرور برچسب

تیزبین

آموزش زبان بدن قسمت سوم

در این قسمت طبق قولی که داده بودیم به این مسئله می پردازیم که چگونه زبان بدنِ ما، عواطف و احساسات ما را برملا می کند و اینکه چرا خانم ها در درک زبان بدن تیزبین تر از آقایان هستند. چگونه زبان بدن عواطف و احساسات را برملا می کند؟ زبان بدن…