Read More
آموزش زبان بدن

استفاده از زبان بدن برای تاثیر روی ذهن در زندگی روزمره

   زبان بدن برای تاثیر روی ذهن شما در حال یوگا کارکردن هستید و شدت حرکات را در دستان، بدن و صورت خود احساس می­کنید. در نتیجه، به شکل خودکار بین ابروهای خود...

ادامه مطلب