Read More
آموزش زبان بدن

استفاده از زبان بدن برای تاثیر روی ذهن در زندگی روزمره

تاثیر زبان بدن روی ذهن  زبان بدن برای تاثیر روی ذهن شما در حال یوگا کارکردن هستید و شدت حرکات را در دستان، بدن و صورت خود احساس می­کنید. در نتیجه، به شکل...

ادامه مطلب