Negotiating-مذاکره تلفنی - اموزش
Read More
آموزش مذاکره

چرا تلفن وسیله مناسبی برای مذاکره نیست؟

  چرا تلفن وسیله مناسبی برای مذاکره نیست؟ برقراری ارتباط موثر، کلید موفقیت در هر مذاکره ای است. برای آنکه پیام شما به درستی منتقل شود و همچنین بتوانید مخاطب خود را به درستی درک کنید،...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

مکالمه تلفنی موثر با زبان بدن

مکالمه تلفنی موثر با زبان بدن : چگونه می توان یک مکالمه ی تلفنی رضایت بخش داشت؟ زبان بدن فقط به آنچه می بینید، محدود نمی شود، بلکه به آنچه می شنوید نیز مربوط می...

ادامه مطلب