زبان بدن و مذاکره در کرمانشاه - مرکز مشاوره ارشا
Read More
رویدادها

زبان بدن در کرمانشاه

شرکت آموزشی گروه مشاورین آشا  (   شماره ثبت 19685 )  میزبان این دوره کوتاه یک روزه در شهر کرمانشاه خواهد بود .   پنچ شنبه روز ۵ مهرماه ۱۳۹۷ / هتل پارسیان  برگزارکننده تخصصی سمینار و...

ادامه مطلب