زبان بدن بازیگران - ازاده صمدی - اموزش زبان بدن - فرهنگ فردی زاد
Read More
زبان بدن

زبان بدن بازیگران

  بررسی زبان بدن و پوشش بازیگران در مجله استایل به قلم پویا ودایع 

ادامه مطلب

زبان بدن محمدرضا گلزار - محمدرضا گلزار
Read More
زبان بدن

تحلیل زبان بدن محمدرضا گلزار

مسابقه برنده باش یک مسابقه در تلویزیون است که اجرای آن را محمدرضا گلزار برعهده دارد و موضوع این مسابقه هیجانی ترویج فرهنگ کتاب خوانی است ،به همین بهانه زبان بدن محمدرضا گلزار را مورد توجه قرار...

ادامه مطلب