Read More
زبان بدن

مکالمه تلفنی موثر با زبان بدن

چگونه می توان یک مکالمه ی تلفنی رضایت بخش داشت؟ زبان بدن فقط به آنچه می بینید، محدود نمی شود، بلکه به آنچه می شنوید نیز مربوط می شود. رسایی صدا، سرعت، آهنگ، ریتم، زیر...

ادامه مطلب