امتیاز مذاکره
Read More
آموزش مذاکره

امتیاز در جلسات مذاکره

امتیاز دهی و امتیاز گیری در مذاکره  تبادل امتیازات، یکی از مراحل مهم در فرایند مذاکره است. طرفین می‌کوشند در هنگام مذاکره، با داد و ستاندن امتیازها، به نتیجه‌ای دست یابند که تا حد امکان،...

ادامه مطلب