مرور برچسب

اصول و فنون مذاکرات تجاری

نکاتی برای شروع مذاکره

همیشه شروع یک مذاکره کاری دشوار  است و انرژی بسیاری از ما می گیرد . در این مقاله سعی شده چند نکته در مرود اصول و فنون مذاکره به شما عزیزان آموزش داده شود . مرحله اول _ شناخت یکدیگر: مذاکره مانند وضعیت اجتماعی دیگری است که هدف…