Read More
آموزش مذاکره

تفاوت های فرهنگی در جلسه مذاکره

قسمتی از کتاب اصول ۵۳ گانه مذاکره تجاری   تفاوت‌های فرهنگی می‌توانند تأثیرات زیادی بر روی مذاکره‌ها داشته باشند. تصویری از تعدادی ماهی که با یکدیگر شنا می‌کردند، به گروهی آمریکایی و گروهی چینی نشان...

ادامه مطلب