اعتماد در مذاکره
Read More
مذاکره

در مذاکره فراتر از وظیفه خود عمل کنید

ایجاد اعتماد در مذاکره نقش اعتماد در مذاکره، مانند نقش روغن در موتور خودرو است. وقتی اعتماد وجود دارد، کارها بسیار ساده‌تر و بی‌دردسرتر پیش می‌روند. در ارتباط میان انسان‌ها، سه نوع اعتماد وجود دارد: ■...

ادامه مطلب