Read More
آموزش مذاکره

نه گفتن را یاد بگیریم

نه را یاد بگیریم توانایی "نه" گفتن را یاد بگیرید یکی از جنبه‌های ابراز وجود، آمادگی و توانایی "نه " است جز به هنگام لزوم. حال، افرادی هستند که همیشه "نه" می‌گویند و"نه گفتن" واژگان مطلوب...

ادامه مطلب

اصول و فنون مذاکره1390
Read More
آموزش مذاکره

ترفند های اصول و فنون مذاکره – قسمت اول

ترفند های اصول و فنون مذاکره شما هم حتما همچون من دنبال ترفند های  اصول و فنون مذاکره هستید ، من زمانی که می خواستم مذاکره یاد بگیرم جذاب ترین قسمت یک کلاس مذاکره همیشه...

ادامه مطلب