مهارت مذاکره-اصول وفنون مذاکره
Read More
آموزش مذاکره

آموزش اصول و فنون مذاکره – قسمت اول

آموزش اصول و فنون مذاکره مذاکره را درک کنید گاهی اوقات مردم خود را در موقعیت‌هایی می‌بینند که می‌خواهند یا نیاز دارند تصمیمی اتخاذ کنند یا با دیگران وارد معامله شوند. بدین منظور، باید فرآیندی...

ادامه مطلب

اموزش مذاکره
Read More
آموزش مذاکره

استراتژی‌های مذاکره

قبل از هر چیز به خاطر داشته باشیم که هیچ قانون مطلقی در مذاکره وجود ندارد. به عبارتی باید به یاد داشته باشیم که تمام قوانین مذاکره قوانین «مرتبه دو» هستند. به معنای اینکه...

ادامه مطلب