Read More
آموزش روابط عمومی

قوانین جذب کردن دیگران

قوانین جذب کردن دیگران خود را به جای مخاطب‌تان قرار بدهید( یکی از رازهای جذب ) از حال به بعد، همه چیز را با گوش شنونده‌ی خود بشنوید و هر زمانی که مناسب دانستید، حرف‌هایتان...

ادامه مطلب

Read More
آموزش روابط عمومی

شش فن برای برقراری ارتباط صحیح

شش فن برای برقراری ارتباط صحیح قانون ارتباطی 1: به یک موضوع بپردازید متخصصین آموزش مهارت‌های کلامی به این قانون بهای فراوانی می‌دهند. به اعتقاد آنها موضوع جاری به اندازه کافی دشوار هست که باید...

ادامه مطلب