دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن

دوره رایگان آموزش زبان بدن new app 13

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 0

دوره رایگان آموزش زبان بدن b 1304803632 mindmaps week19 body language

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1یک نوع نقشه راه و طریقه استفاده از زبان بدن رو بیان میکنیم.

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چگونه از زبان بدن تو جلسات استفاده میکنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1آیا زبان بدن توی جلسات به درد ما میخورد یا نه؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1زبان بدن چند درصد از مذاکرات حضوری و غیر حضوری ما رو تشکیل داده است؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1آیا تو مذاکرات مجازی و یا توی مذاکراتی که ازطریق ایمیل ،فکس واز طریق تلفن انجام می شود زبان بدن کاربرد دارد؟  و…

 

بخش دوم شناخت زبان بدن فرد مقابل

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 2

دوره رایگان آموزش زبان بدن body language

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1از زبان بدن چگونه در جلسات مذاکره استفاده کنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1موقع دست دادن چه افکت هایی باید از خودمون بروز دهیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چرا نوع ایستادن ما روبه روی فرد مقابل اهمیت دارد؟…

 

بخش سوم ارتباط چشمی

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 2 1

دوره رایگان آموزش زبان بدن eye

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1 ارتباط چشمی چه کمکی میتواند به ما بکند؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1آیا میتوانیم چشم ها رو کنترل کنیم…

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چرا باید به جای اینکه دائم به چشم طرف مقابلمون ، باید به صورتش زل بزنیم ؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چگونه میتوانیم با چشم هایمان دیگران را نوازش دهیم؟

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن new app 13

 

بخش چهارم حال خوب زبان بدن خوب

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 3

دوره رایگان آموزش زبان بدن happy investor small

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1 چرا باید حال خوب داشته باشیم؟..

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1برای این که زبان بدن خوب داشته باشیم چه کاری باید انجام دهیم؟..

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1به چه علت زبان بدن با پوشش های لباس ما در ارتباط است؟

 

 

بخش پنجم استفاده فردی از زبان بدن

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 4

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1حرکت آینه وار چیست؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چرا توی جلسات فرد به فرد مذاکره باید سعی کنیم؛ از زبان بدن مشابه استفاده کنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چه رفتارهایی میتونه حال ما رو بد کند؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1 به چه علت باید کارهای فرد مقابلمون را در جلسه ،  قبل جلسه در ذهنمون مرور کنیم؟

 

بخش ششم لبخند زدن در زبان بدن

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 5

دوره رایگان آموزش زبان بدن language 2 1

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چرا باید شروع و پایان مذاکره همراه با لبخند باشه؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1یک لبخند خوب چه فایده ای در جلسات ما دارد؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1وقتی افراد در جلسات عصبانی هستن ما باید چه عکس العملی نشان دهیم؟

 

بخش هفتم  نکات کاربردی استفاده از زبان بدن

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 6

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1به چه علت نباید دیگران را طبق تحلیل رفتاری که بلدیم تحلیل کنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چرا نباید تصمیم گیری و برچسب گذاری در جلسه اول مذاکره اتفاق بیافتد؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چگونه میتوانیم یکی از تاثیر گذارترین افراد در مذاکره باشیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چگونه میتوانیم زبان بدن فرد مقابل رو در همان لحظه عوض کنیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن new app 13

 

 

بخش هشتم جمع بندی

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن 7

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1در جلسات مذاکره باید نوع نشستن و ایستادن چگونه باشد؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چرا باید روبه روی فرد مقابل بیاستیم؟

دوره رایگان آموزش زبان بدن tick inside circle 1چگونه دانستن علم زبان بدن برای ما اعتماد به نفس به همراه دارد؟..

 

 

دوره رایگان آموزش زبان بدن new app 13 

 

هر درس یک روز بعد به ایمیل شما ارسال می شود.اگر پس از وارد کردن ایمیل,

درسی برای شما ارسال شد,مجددا ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید..

آخرین فرصت استفاده از تخفیف ۲۸۰ هزارتومان تا ۱۵ فروردین ماه!مشاهده تخفیف

پکیج عیدانه - پویا ودایع pot new3

ضمانت بازگشت وجه یک ماهه

پکیج عیدانه - پویا ودایع pot new3