نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

تلفن همراه

درخواست مشاوره - - درخواست سخنرانی -- سوال

پیام شما

درباره پویا ودایع

مدرس و کارشناس زبان بدندرباره و تماس با ما درباره و تماس با ما photo 2017 02 22 12 48 30

مترجم ۳ کتاب تخصصی زبان بدن

نویسنده ۵ کتاب زبان بومی کشور ایران

مربی خصوصی هنرمندان و بازیگران ایران

مدرس دوره های MBA & DBA موسسه آموزش عالی

کارشناس مهمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

مدرس تایید و تحسین شده توسط آلن پیز ( مرد زبان بدن دنیا )

راه های ارتباطی با ما

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۰۰۰۳۷

ساعت کاری ۷ صبح الی ۳ بعد از ظهر است

ایمیل:

سامانه پیامکی :

ارسال به متن  ۱۰۰۰۰۹۱۹۹۲۰۰۰۳

آدرس:

گواهینامه ها

سازمان هایی که تاکنون به آموزش های ما اعتماد کرده اند