زبان بدن و مذاکره در کرمانشاه - مرکز مشاوره ارشا
Read More
رویدادها

هوش مذاکره و زبان بدن در کرمانشاه

شرکت آموزشی گروه مشاورین آشا  (   شماره ثبت 19685 )  میزبان این دوره کوتاه یک روزه در شهر کرمانشاه خواهد بود .   پنچ شنبه روز ۵ مهرماه ۱۳۹۷ / هتل پارسیان  برگزارکننده تخصصی سمینار و...

ادامه مطلب

زبان بدن بازیگران - ازاده صمدی - اموزش زبان بدن - فرهنگ فردی زاد
Read More
زبان بدن

زبان بدن بازیگران

  بررسی زبان بدن و پوشش بازیگران در مجله استایل به قلم پویا ودایع 

ادامه مطلب